CO TO JEST TRENING MENTALNY?

1. Umiejętność kierowania stresem w wymagających sytuacjach

2. Konkretyzowanie swoich celów i utrzymanie długoterminowej dyscypliny

3. Edukacyjne podejście do porażek – czerpanie cennej informacji zwrotnej

4. Osiągnięcie umysłowej koncentracji i kontrola uwagi

5. Używanie wyobraźni do programowania pożądanych rezultatów

6. Budowa stanu pewności siebie, relaksacji, koncentracji

7. Optymalizowanie zestawu przekonań i wiary danej osoby, zgodnej z celami

8. Nabywanie nowych umiejętności i strategii działania

9. Stosowanie hipnozy dla wielokrotnego zwiększenia siły sugestii

Trening mentalny wykorzystywany w sporcie doskonale spełnia swoją rolę w biznesie. Przygotowania od strony mentalnej, zawodnika do zawodów i biznesmana do negocjacji, lub inwestora do kluczowej sesji giełdowej, jest bardzo podobne. Różni się konkretnym zestawem umiejętności technicznych, trening mentalny jest uniwersalny.

DLACZEGO TRENING MENTALNY JEST TAK WAŻNY?

1. Bardzo często o sukcesie lub porażce decydują sekundy, trening mentalny pozwala z dużą większą częstotliwością podejmować dobre decyzje

2. Pozwala na efektywne kierowanie energią stresu, aby pobudzała zamiast paraliżowała

3. Badania dowodzą, że za pomocą pracy wyobrażeniowej można doprowadzić do wzrostu mięśni lub zmiany gospodarki tlenowej w naszym organizmie. Wpływ sterowanej, aktywnej wyobraźni jest udowodniony w ośrodkach na całym świecie

4. Daje możliwości nauki na popełnianych błędach i wyciąganiu wniosków na przyszłość

5. Uczy w jaki sposób się uczyć. Pokazuje jak szybko zdobywać nowe, konieczne umiejętności dla odniesienia sukcesu.

6. Określanie długoterminowych celów i podporządkowanie im codziennego działania powoduje wzrost dyscypliny i zaangażowania w wybrane działania

7. Pozwala na wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie – to ma wpływ na osiągane wyniki

8. Wzrost korzystania ze swojej intuicji, lepsza komunikacja ze sobą

9. Trening mentalny daje dostęp do umiejętności danej osoby w ważnych, często krytycznych momentach

Trening mentalny polega na zaprzęgnięciu zasobów ludzkiego umysłu, takich jak pamięć, wyobraźnia, mowa, myśli czy spostrzegawczość, w celu pracy nad określonymi obszarami zachowania jednostki. Zachodzi zarówno na poziomie świadomym jak i podświadomym, odwołując się jednocześnie do sfery uczuć i emocji.

Trening mentalny znajduje zastosowanie w doskonaleniu takich obszarów jak: nabywanie nowych umiejętności, podtrzymywanie i wzmacnianie umiejętności, uczenie się i wzmacnianie strategii gry, rozgrzewka psychiczna, przegląd dokonań, kierowanie stresem, rozwiązywanie problemów, budowanie pewności siebie, odnowa po kontuzjach i ciężkich treningach, a nawet zwiększanie siły mięśniowej.

Efekty stosowania treningu mentalnego potrafią być zdumiewające. Dla przykładu Shackell i Standing badając wpływ treningu mentalnego na siłę mięśni stwierdzili, że grupa tylko wyobrażająca sobie ćwiczenie mięśni bioder uzyskała podobny wzrost siły (24%), co grupa która rzeczywiście ćwiczyła (28%). Podobne wyniki uzyskano w badaniach nad siłą palców dłoni. Jednakże trening mentalny daje najlepsze efekty gdy stanowi uzupełnienie treningu fizycznego i w tej formie stosuje się go najczęściej.

Biologiczne podłoże treningu mentalnego dobrze opisał M. Jannerod. Za wyobrażenie ruchu uważa on przewidywanie efektów działania, przygotowywanie do zamierzonego ruchu, powstrzymywanie się od działania i zapamiętywanie działania. Sam model treningu wyobrażeniowego (wg. Janneroda) oznacza krótkoterminowe przechowywanie różnych reprezentacyjnych kroków. Te wspomnienia są wymazywane gdy ma miejsce akcja odpowiednia do zamierzonego celu. Gdy akcja nie ma miejsca lub jest niekompletna, cały system pozostaje aktywowany i reprezentowany ruch i tak zostaje przećwiczony. Przykład eksperymentu potwierdzającego wpływ wyobraźni na fizjologię organizmu stanowi badanie, w którym zarejestrowano wzrost tętna, szybkości oddechu i ilości wydychanego dwutlenku węgla u osób badanych, którzy tylko sobie wyobrażali wykonywanie ćwiczenia. Wzrost tętna wyniósł 32% w grupie wyobrażającej sobie ćwiczenie, zaś w grupie faktycznie ćwiczącej 50%

Trening mentalny jest szeroko stosowany przez zaawansowanych sportowców. Może stanowić świetny sposób na przyśpieszenie nauki elementów technicznych w sporcie. Dla wysokiej klasy sportowców dodanie dodatkowej jednostki treningowej może stanowić spore utrudnienie, stwarzając ryzyko przemęczenia i narażając na kontuzje. Ryzyka takiego nie ma w treningu wyobrażeniowym, gdzie należy uważać jedynie na to by nie przestymulować układu nerwowego impulsami kojarzącymi się niektórym zawodnikom negatywnie.

Trening mentalny
Trening mentalny oferujemy ludziom, którzy pragną rozwijać swoją karierę w sporcie, biznesie, aktorstwie i innych rejonach działalności zawodowej.

Otrzymasz w ramach treningu mentalnego zestaw ćwiczeń psychologicznych, które dzięki regularnemu stosowaniu zwiększają efektywność.

Model mistrza nie istnieje. W sporcie, biznesie, ale nie tylko sukcesy odnoszą ludzie różniący się temperamentalnie i osobowościowo. To, co m.in łączy zwycięzców, to zbiór kluczowych umiejętności psychologicznych, które można nabyć poprzez regularny trening psychologiczny. Pracę nad sobą.

Elementy treningu mentalnego
- budowanie odporności psychicznej
- wyznaczanie celów
- podtrzymywanie motywacji
- zwiększanie pewności siebie
- doskonalenie koncentracji
- trening wyobrażeniowy
- korzystny dialog wewnętrzny
- umiejętność zarządzania czasem
- radzenie sobie z presją
- skuteczne zarządzanie poziomem energii
- radzenie sobie z przeciwnościami

Trening mentalny musi dotyczyć utrzymywania regularnej pracy nad umysłem i ciałem, zwiększaniu uczestnictwa w pracy specjalistycznej oraz zaangażowania w działania związane ze swoją specjalizacją. Istnieje zespół przekonań i strategii mentalnych, które sprzyjają regularnemu trenowaniu, niezależnie od okoliczności zewnętrznych, porażek czy konfliktów.

Identyfikacja sfer optymalnego funkcjonowania emocjonalnego. W czasie pracy specjalistycznej rozwijającej kompetencje zawodowe identyfikuje się treść emocji poprzedzających wykonanie oraz intensywność emocji ( lub pobudzenia ), przy których następuje najlepsze wykonanie.

Nabywanie przekonania o własnej skuteczności. Przekonania te dotyczą pewności, że jest się w stanie wykonać optymalnie daną technikę, niezależnie od stanów wewnętrznych i czynników środowiskowych, jak również radzić sobie skutecznie ze wszystkimi pojawiającymi się przeciwnościami. Przekonania te powinny być realistyczne i budowane na poprzednich doświadczeniach.

Ustalanie priorytetów i wytyczanie celów. Najefektywniejsze są cele trudne, ale realistyczne, specyficzne ( określone w czasie ) oraz połączone ze strategiami ich osiągania. Cele dotyczące własnego wykonania oraz procesu wynikające ze specjalizacji są bardziej efektywne niż cele odnoszące się do pokonania konkurenta.

Tworzenie rutynowych praktyk poprzedzających działanie na planie rzeczywistości. Praktyki te mogą obejmować kilka dni, kilka godzin przed generalną próbą. Zawierają zarówno rutynowe zachowania ( np. przybywanie na miejsce działania z określonym wyprzedzeniem, charakterystyczna rozgrzewka mentalna ) oraz praca z ciałem, jak i elementy poznawcze ( np. ćwiczenia strategii koncentracji uwagi ).