Najnowsze szkolenia dla biznesu:                                               

 Komunikacja kierowana – jak prowadzić
rozmowę z klientem
 
Zarządzanie motywacją wewnętrzną
 
Praca z kontrolą stresu – skuteczne zarządzanie
 
stresem
 
Zarządzanie czasem
 
Obsługa trudnego klienta
 
Język korzyści – jak uwolnić klienta od
 
wątpliwości
 
Praca z różnymi typami charakterów
 
Mowa ciała w pracy z klientem
 
Profesjonalna osobowość - jak nie dać się ponieść emocjom w pracy
 
Asertywność w zespole i w pracy z klientem
 
Szkolenia rozszerzone dla managmentu
 
Wypalenie zawodowe – jak zapobiegać wypaleniu pracownika
 
Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście rotacji pracowników
 
Proces grupowy – co się dzieje w twoim zespole
 
Manager Coach – jak prowadzić zespół z pomocą coachingu
 
Motywowanie pracowników
 
Rozwiązać konflikt – od walki i manipulacji do współpracy w zespole
 
Mentoring w pracy menedżera – jak być mentorem dla pracowników
 
Komunikacja kierowana – jak prowadzić rozmowę z pracownikiem