Poprzez szkolenia dostarczamy specjalistyczną technologię psychologiczną do sektora biznesu, edukacji, pomocy społecznej, a także do innych instytucji i klientów indywidualnych. 

Dyrektorzy, menedżerowie w biznesie mają problemy na trudnym konkurencyjnym rynku, gdyż nie posiadają specjalistycznej wiedzy o prowadzeniu grup i pracy z jednostką. Nauczyciele wypalają się zawodowo osiągając mizerne efekty w swojej pracy, gdyż nie mają specjalistycznych umiejętności pracy z grupą i indywidualnością. Na tym polu jest wiele do zrobienia i widzimy wielką potrzebę zastąpienia szkoleń nie wnoszących nic do różnorakich organizacji szkoleniami specjalistycznymi, które rozwiążą główne problemy organizacji działających w sektorach biznesu, edukacji, pomocy społecznej i innych.

Nasza działalność dostarcza gotowych narzędzi do pracy zarówno z grupami jak i jednostkami. Kluczową cechą naszego przedsięwzięcia jest koncentracja na rozwiązywaniu problemów i psychoedukacja. Oprócz dostarczania szkoleń typowo wiedzowych zwracamy uwagę, by nauczać prowadzących grupy umiejętności praktycznych odnośnie zagrożeń i metod profilaktycznych w miejscach pracy. Aby wypełniać zadania i cele organizacja musi dbać o higienę umysłową i osiągać wyniki pamiętając o rozwoju osobistym podopiecznych.

Nasza działalność poprzez dostarczanie najlepszej jakości usług ma wyposażać w specjalistyczną technologię psychologiczną pracowników sektora biznesu, edukacji i pomocy społecznej oraz klientów indywidualnych ( tych których interesuje rozwój osobisty i osiąganie celów). Jeżeli chodzi o sektor biznesu nasza oferta skierowana jest do menadżerów kierujących grupami i do menadżerów pracujących indywidualnie z podwładnymi poprzez coaching.

Nasza oferta skierowana jest również do trenerów wewnętrznych, których zadaniem jest motywowanie zespołów. W sektorze biznesu dostarczamy technologię psychologiczną dla sprzedawców i pracowników zajmujących bezpośrednią obsługą klienta. Technologię psychologiczną w sektorze biznesu dostarczamy również dyrektorom, głównie szkolenia z przywództwa i zarządzania zespołem oraz szkolenia jak prowadzić coaching i mentoring dla pracowników.

Dla sektora edukacji dostarczamy technologię psychologiczną dotyczącą kształtowania osobowości dzieci i wychowania. Dla nauczycieli przeznaczona jest specjalistyczna wiedza profilaktyczna, wiedza dotycząca pracy na skryptach osobowości i na strukturach charakteru, wiedza dotycząca procesu grupowego. Uczymy nauczycieli metody pracy indywidualnej z uczniem TSR na bazie programu: „Damy radę”. Dla pedagogów mamy specjalistyczne szkolenia dotyczące pracy z uczniem z problemami emocjonalnymi w kontakcie indywidualnym, pracy z grupą z problemem „kozła ofiarnego”, treningu interpersonalnego, pracy skoncentrowanej na rozwiązaniu, zaburzeń osobowości. Dla rodziców prowadzimy szkolenia z komunikacji, treningi umiejętności wychowawczych oraz szkolenia profilaktyczne. Dla dyrektorów szkół szkolenia z przywództwa i zarządzania zespołem ludzkim oraz jak prowadzić pracowników poprzez coaching i mentoring.

Dla sektora pomocy społecznej dostarczamy specjalistyczne szkolenia dotyczące zaburzeń osobowości, dysfunkcyjnych rodzin, koluzji w relacjach. Dla dyrektorów szkolenia z coachingu i szkolenia dotyczące przywództwa i zarządzania zespołem ludzkim.

Jakie problemy rozwiązują nasze szkolenia?

Sektor biznesu:

- dostarczenie menadżerom prowadzącym grupy ludzi narzędzi do pracy (wiedza o procesie grupowym, wiedza dotycząca skryptów psychicznych, wiedza dotycząca koluzji w relacjach )

- dostarczenie menadżerom konkretnych technik do pracy z ludźmi

Sektor pomocy społecznej

Dla sektora pomocy społecznej dostarczamy specjalistyczne szkolenia i coachingi, na których uczymy technik pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Techniki pomagają specjalistom pomocy społecznej być bardziej profesjonalnymi i skutecznymi w pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem. Specjalistyczne szkolenia, które prowadzimy dla tego sektora dostarczają specjalistyczną wiedzę na temat zaburzeń, które niszczą jednostki i całe rodziny. Takimi szkoleniami mogą być na przykład szkolenia dot. przemocy seksualnej i autoagresji.

Sektor edukacji

Jeżeli chodzi o sektor edukacji nasze szkolenia rozwiązują problemy związane z relacją nauczycieli z uczniami, a także wspomagają szkoły w rozwiązywaniu problemów, z którymi borykają się uczniowie i ich rodziny. W ramach profilaktyki prowadzone są warsztaty dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Szkolenia dla klientów indywidualnych:

Cele : 

1. Rozwój umiejętności psychospołecznych, pokonywania przeszkód w komunikacji interpersonalnej

2. Poznanie technik i narzędzi komunikacyjnych

3. Nabycie umiejętności stosowania skutecznych metod komunikowania się

4. Poprawienie swojej skuteczności komunikacyjnych w relacjach z innymi

5.Wykorzystanie własnego potencjału w komunikacji

6.  Rozwój umiejętności komunikacyjnych

7. Pozbycie się problemów emocjonalnych i destrukcyjnych wzorców

Zaletą naszych szkoleń jest forma, głównie treningowa. Klient poznaje technikę, którą następnie udoskonala poprzez ciągłe powtarzanie i pracę samodzielną w domu. Zaletą tej formy jest to, że daje efekty w praktyce, gdy się trenuje poznane na szkoleniu nowe kompetencje psychologiczne. Klient poprzez szkolenia poznaje techniki, które może rozwijać samodzielnie w domu i udoskonalać w działaniu zarówno na polu osobistym jak i biznesowym. Edukację w naszym wykonaniu charakteryzuje trening nowo poznawanych umiejętności. Przekazywane są umiejętności sprawdzone w praktyce i przygotowane do natychmiastowego zastosowania w praktyce. Praktykowanie samodzielnie stanowi element szkoleniowy w formie zadania domowego.

Na naszych szkoleniach zmiana mentalna jest gruntowana poprzez odpowiednie ćwiczenia, techniki i profesjonalnie prowadzony trening w osobowości. Zmiana mentalna następuje poprzez korektę osobowości, która cały czas jest gruntowana w rzeczywistości. Po naszych szkoleniach uczestnik nie buja w obłokach sądząc, że jest w stanie spełnić wszystkie marzenia, bo ma postawione cele. Uczestnik naszych szkoleń wie, że czeka go praca i borykanie się różnymi problemami w wielu sferach życia, ale czuje wzmocnienie osobowości i dysponuje konkretnymi narzędziami psychologicznymi dzięki, którym może sam rozwiązywać swoje problemy. Dodatkowo uczestnik wie, że musi trenować nowo zdobyte umiejętności poprzez samodzielną pracę w domu. Techniki, które poznaje na szkoleniach może wykonywać w domu doskonaląc swoje umiejętności, wzmacniając swoją osobowość i dzięki temu mając realne efekty. Nasze usługi skoncentrowane są na umiejętnościach, które prowadzą do realizacji celów i osiąganiu widocznych efektów pracy. Dlatego wszelkie usługi odwołują się do rzeczywistości i pracy na rzeczywistości. Charakterystyczna dla naszych usług jest praca metodą małych kroczków, która widocznie posuwa klienta do przodu.

Szkolenia przygotowywane są w odpowiedzi na potrzeby klientów.

Na jakie potrzeby odpowiadamy dostarczając specjalistyczne szkolenia?

Nabywcy oczekują rozwiązania problemów nękających organizację czy lokalną społeczność lub rozwiązanie indywidualnych problemów.

Sektor biznesu

Menadżerowie oczekuję wiedzy na temat pt. jak efektywniej prowadzić podległą grupę. Problemy z prowadzeniem i zarządzaniem grupą zniszczyły już nie jeden świetnie zapowiadający się projekt. Menadżerowie bardzo często trafiają na problemy mimo tego, iż fantastycznie pracują z grupami nad wyznaczaniem celów i planowaniem drogi dojścia do nich. Problemy w relacjach, tworzenie niezdrowych koluzji i toksycznych gier psychologicznych sprawiają, że nie udaje się osiągnąć wyznaczanych celów. Widać wyraźnie, że coaching wewnątrz firmy trzeba uzupełnić odpowiednią relacją profesjonalną menadżerów z podwładnymi pracownikami.

Konsultanci biznesowi potrzebują treningu, który pomoże im przełamać strach przed kontaktem z potencjalnymi, nieznanymi sobie klientami. Lęk przed telefonowaniem i spotkaniami biznesowymi z klientami, jest bardzo częstym problemem firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią. Przy tych problemach coaching oparty na celach jest nieefektywny. Lęk jest zapisany w strukturze charakteru i tylko specjalistyczne szkolenie może przyczynić się do korekty na poziomie osobowości.

Sektor edukacji

Nauczyciele potrzebują technik, umiejętności, wiedzy czyli wszelkich narzędzi, by budować pozytywną relację współpracy z rodzicami, tak by wspólnie stanowić wsparcie w rozwoju dziecka jak i potrafić pomóc w sytuacjach trudnych.

Rada pedagogiczna potrzebuje poznać specjalistyczną wiedzę, techniki, potrzebuje poznać profesjonalne metody postępowania w sytuacjach trudnych, których z roku na rok coraz więcej w szkołach. Na szkołach obecnie ciąży obowiązek przeciwdziałania demoralizacji, stąd coraz częściej szkoły zmuszone są zgłaszać się o pomoc do Sądu Rodzinnego. Kontakt szkoły z kuratorami zawodowymi i społecznymi to niemal norma w szkole polskiej. To zupełnie nowa sytuacja dla polskich szkół. Szkoła to nie jest już tylko miejsce edukacji i zabawy. Szkoła stała się miejscem, w której często nauczyciele zmuszani są dokonywać wstępnej resocjalizacji, socjoterapii, diagnozy. Te nowe obowiązki, które postawiło życie przed nauczycielami często są przytłaczające. Nauczyciele potrzebują wsparcia ze strony specjalistów. Urzędy muszą przeszkolić kadry nauczycieli, by były one przygotowane do mierzenia się z problemami społecznymi. Urzędy i gminy nie mają w swoich szeregach wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogliby takie szkolenia przeprowadzić. Fachową pomoc dostarczamy dysponując w swoich szeregach wykwalifikowanymi trenerami, przygotowanymi zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Rodzice potrzebują wsparcia ze strony specjalistów jeżeli chodzi o kompetencje wychowawcze w odniesieniu do zagrożeń, których przybywa w środowiskach lokalnych. Tak jak już wyżej napisane, nauczyciele nie posiadają odpowiednich kompetencji, gdyż są szkoleni przez osoby nie będące specjalistami w pracy z ludźmi. Nauczyciele przez to nie są w stanie udzielać odpowiednich porad i wsparcia rodzicom. To dlatego szkolimy w szkołach zarówno kadry jak i rodziców, gdyż poziom wiedzy dotyczącej problemów społecznych jest zatrważająco niski.

Uczniowie potrzebują mentorów, dzięki którym mogliby zyskać wsparcie psychiczne i obrać właściwą ścieżkę życiową. Nauczyciele przez to, że czują, iż nie posiadają niezbędnych kompetencji nie są w stanie być prawdziwymi mentorami i wzorami dla uczniów.

Sektor pomocy społecznej

Specjaliści pomocy społecznej potrzebują narzędzi, które pomogą podczas pracy z dysfunkcyjnymi rodzinami. Oprócz narzędzi ( technik ) muszą dysponować specjalistyczną wiedzą, dzięki której będą mogli dobrze analizować trudną sytuację rodzinną czy indywidualną klienta. Specjaliści pomocy społecznej chociaż dysponują podstawową wiedzą fachową są zagubieni, gdy przychodzi im zmierzyć się z trudnymi klientami i przypadkami zaburzeń osobowości, chorób psychicznych czy zagrożenia życia. Potrzebują przeszkolenia z praktycznych metod pracy stosowanych przez psychoterapeutów praktyków. W tak trudnej pracy wiedza nie wystarcza, potrzeba specjalistycznych narzędzi i przygotowania osobowości do pracy w tak trudnych warunkach.

 

Jeżeli chcesz uzyskać jeszcze więcej informacji, złożyć zamówienie lub chcesz dopytać o coś, co jest dla ciebie niejasne zadzwoń lub napisz:

Telefon – 698667797

Email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.