Przygotowując szkolenia dla edukacji dokładnie zanalizowaliśmy problemy z jakimi boryka się sektor edukacji. Z tych analiz wynikało, że nauczyciele wypalają się zawodowo osiągając mizerne efekty w swojej pracy, gdyż nie mają specjalistycznych umiejętności pracy z grupą i indywidualnością. Rodzice mają coraz więcej trudności wychowawczych, gdyż nie mają dostępu do specjalistycznej wiedzy. Uczniowie są zupełnie zagubieni, gdyż profilaktyka nie jest prowadzona przez praktyków posługujących się w swojej pracy technologią psychologiczną. Na tym polu jest wiele do zrobienia i widzimy wielką potrzebę zastąpienia szkoleń nie wnoszących nic do różnorakich organizacji szkoleniami specjalistycznymi, które rozwiążą główne problemy organizacji działających w sektorach edukacji. Nasza działalność dostarcza gotowych narzędzi do pracy nauczycielom zarówno z grupami jak i jednostkami. Daje narzędzia technologii psychologicznej rodzicom, by mogli oni rozwiązywać problemy wychowawcze. Przekazuje wiedzę profilaktyczną uczniom i trenuje umiejętności psychospołeczne na warsztatach profilaktycznych. Kluczową cechą przedsięwzięcia pod nazwą „szkolenia dla edukacji” jest koncentracja na rozwiązywaniu problemów nauczycieli, rodziców i uczniów oraz psychoedukacja, która ma zabezpieczyć przed problemami w przyszłości. Oprócz dostarczania szkoleń typowo wiedzowych dla nauczycieli zwracamy uwagę, by nauczać prowadzących grupy uczniów umiejętności praktycznych odnośnie zagrożeń i metod profilaktycznych w miejscach pracy. Takie wykorzystanie technologii psychologicznej, gdzie naczelnym celem jest profilaktyka zabezpiecza przed problemami w przyszłości buduje silną psychicznie i zdrową społeczność szkolną. Aby wypełniać zadania i cele organizacja musi dbać o higienę umysłową i osiągać wyniki pamiętając o rozwoju osobistym podopiecznych.

Dla sektora edukacji oferujemy technologię psychologiczną dotyczącą kształtowania osobowości dzieci i wychowania. Dla nauczycieli specjalistyczną wiedzę profilaktyczną, wiedzę dotyczącą pracy na skryptach osobowości i na strukturach charakteru, wiedzę dotyczącą procesu grupowego. Uczymy nauczycieli metody pracy indywidualnej z uczniem TSR na bazie programu: „Damy radę”. Dla pedagogów prowadzimy specjalistyczne szkolenia dotyczące pracy z uczniem z problemami emocjonalnymi w kontakcie indywidualnym, pracy z grupą z problemem „kozła ofiarnego”, treningu interpersonalnego, pracy skoncentrowanej na rozwiązaniu, zaburzeń osobowości. Dla rodziców prowadzimy szkolenia z komunikacji, treningi umiejętności wychowawczych oraz szkolenia profilaktyczne. Dla dyrektorów szkół szkolenia z przywództwa i zarządzania zespołem.

Jeżeli chodzi o sektor edukacji nasze usługi i produkty rozwiązują problemy związane relacją nauczycieli z uczniami, a także wspomagają szkoły w rozwiązywaniu problemów, z którymi borykają się uczniowie i ich rodziny głównie poprzez trenowanie umiejętności psychospołecznych na szkoleniach specjalistycznych. W ramach profilaktyki prowadzone są warsztaty psychoprofilaktyczne dla uczniów nastawione na kształtowanie umiejętności psychospołecznych, głównie poprzez trening pod okiem trenera umiejętności psychospołecznych I i II stopnia, szkolenia psychoprofilaktyczne dla nauczycieli i rodziców wzbogacone o trening umiejętności psychospołecznych i interpersonalnych.

Na szkoleniach oprócz technik aktywnych prowadzimy edukację z wykorzystaniem multimediów ( projektora ) jak i sprzętu nagłaśniającego na prelekcjach i wykładach.

Nasi trenerzy przygotowując się do pełnienia zawodu trenera pobierali nauki u najlepszych specjalistów w Polsce jeżeli chodzi o wiedzę na temat pracy z grupami i pracy w indywidualnym w pracy psychologicznej. Nasze usługi merytorycznie przygotowane są w oparciu o najlepszą wiedzę dostępną na rynku. Specjaliści z sektora edukacji muszą zapisywać się prywatnie na specjalistyczne kursy, by zdobyć tą wiedzę i płacić za nie z własnej kieszeni. Firma szkoleniowo – doradcza DSMaster wychodzi z usługami zawierającymi tą specjalistyczną technologią psychologiczną naprzeciw potrzebom zarówno specjalistów jak i lokalnej społeczności. Te specjalistyczne usługi wspomagają promocję zdrowia dla lokalnej społeczności. Szkoły potrzebują specjalistycznej technologii psychologicznej, by sprostać zdaniom, które są przed nimi stawiane. Takich szkoleń nie jest w stanie przeprowadzić pedagog, którego każda szkoła ma na etacie. Tą technologię mogą dostarczyć jedynie trenerzy, którzy byli przygotowywani w Szkołach Trenerów pod okiem superwizorów. Szkolenia, które oferujemy prowadzone są przez tak przygotowaną kadrę trenerską. Specjalistyczna technologia psychologiczna, którą oferujemy zapakowana w szkolenia specjalistyczne jest dostępna na rynku, ale tylko poprzez ofertę kursów, na które człowiek musi sam się zapisać. Pisząc specjalistyczna technologia psychologiczna mam tu na myśli specjalistyczną wiedzę, techniki pracy, trening pod okiem trenera, informację zwrotną, zadania domowe do wykonania, raporty, ćwiczenia doskonalące do codziennego treningu w domu. Technologia psychologiczna, którą oferujemy poprzez swoje usługi to specjalistyczne kompendium wiedzy od a do z.

Nauczyciele potrzebują technik, umiejętności, wiedzy czyli wszelkich narzędzi, by budować pozytywną relację współpracy z rodzicami, tak by wspólnie stanowić wsparcie w rozwoju dziecka jak i potrafić pomóc w sytuacjach trudnych.

Rada pedagogiczna potrzebuje poznać specjalistyczną wiedzę, techniki, potrzebuje poznać profesjonalne metody postępowania w sytuacjach trudnych, których z roku na rok coraz więcej w szkołach. Na szkołach obecnie ciąży obowiązek przeciwdziałania demoralizacji, stąd coraz częściej szkoły zmuszone są zgłaszać się o pomoc do Sądu Rodzinnego. Kontakt szkoły z kuratorami zawodowymi i społecznymi to niemal norma w szkole polskiej. To zupełnie nowa sytuacja dla polskich szkół. Szkoła to nie jest już tylko miejsce edukacji i zabawy. Szkoła stała się miejscem, w której często nauczyciele zmuszani są dokonywać wstępnej resocjalizacji, socjoterapii, diagnozy. Te nowe obowiązki, które postawiło życie przed nauczycielami często są przytłaczające. Nauczyciele potrzebują wsparcia ze strony specjalistów. Urzędy muszą przeszkolić kadry nauczycieli, by były one przygotowane do mierzenia się z problemami społecznymi. Urzędy i gminy nie mają w swoich szeregach wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogliby takie szkolenia przeprowadzić. Fachową pomoc muszą dostarczyć firmy, które dysponują w swoich szeregach wykwalifikowanymi trenerami, przygotowanymi zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dziś mamy sytuację, w której takie szkolenia prowadzą trenerzy kończący studia wyższe, głównie pedagogikę. Tacy trenerzy nie są przygotowani merytorycznie, by przygotować nauczycieli do pracy z problemami społecznymi.

Rodzice potrzebują wsparcia ze strony specjalistów jeżeli chodzi o kompetencje wychowawcze w odniesieniu do zagrożeń, których przybywa w środowiskach lokalnych. Tak jak już wyżej było pisane, nauczyciele nie posiadają odpowiednich kompetencji, gdyż są szkoleni przez trenerów nie mających kompetencji. Nauczyciele przez to nie są w stanie udzielać odpowiednich porad rodzicom. W tej chwili należy szkolić zarówno kadry w szkole jak i rodziców, gdyż poziom wiedzy dotyczącej problemów społecznych jest zatrważająco niski.

Uczniowie potrzebują mentorów, dzięki którym mogliby zyskać wsparcie psychiczne i obrać właściwą ścieżkę życiową. Nauczyciele przez to, że czują, iż nie posiadają niezbędnych kompetencji nie są w stanie być prawdziwymi mentorami i wzorami dla uczniów.

 

Jeżeli chcesz uzyskać jeszcze więcej informacji, złożyć zamówienie lub chcesz dopytać o coś, co jest dla ciebie niejasne zadzwoń lub napisz:

 

Telefon – 698667797

Email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.