Szkolenia dla sektora pomocy społecznej
Specjalistyczna technologia psychologiczna dla sektora pomocy społecznej.
Szkolenia dla urzędów
Specjalistyczna technologia psychologiczna dla urzędów.
Konsultacje psychologiczne
Consulting psychologiczny dla sektora biznesu, edukacji, pomocy społecznych, urzędów, organizacji pozarządowych, klientów indywidualnych.
Inne szkolenia
Specjalistyczna technologia psychologiczna dla organizacji pozarządowych, fundacji oraz innych instytucji pożytku publicznego.
Warsztaty grupowe
Specjalistyczna technologia psychologiczna w formie warsztatów grupowych dla sektora biznesu, pomocy społecznej, edukacji, urzędów, organizacji pozarządowych, klientów zgłaszających się indywidualnie.
Szkolenia dla edukacji
Specjalistyczna technologia psychologiczna dla sektora edukacji.
Coaching
technologia cochingowa dla sektora biznesu, edukacji, pomocy społecznej, urzędów i innych instytucji oraz dla klientów indywidualnych.
Szkolenia dla biznesu
Specjalistyczna technologia psychologiczna dla sektora biznesu.
Treningi grupowe
Specjalistyczna technologia psychologiczna w formie treningów grup sektora biznesu, edukacji, pomocy społecznej, urzędów, organizacji pozarządowych, klientów zgłaszających się indywidualnie.